Aanpak

Persoonlijke begeleiding:

In het kader van een procedure, het indienen van de dagvaarding, een conclusie redigeren, comparitie  van partijen en/of getuigenverhoor staan wij u bij en krijgt u die persoonlijke begeleiding. Wij informeren u omtrent de voortgang van uw zaak.

 

Snel handelen:

Terstond, en binnen 24 uur, nemen wij uw opdracht in behandeling. Dankzij onze efficiente organisatie trachten wij een zo optimaal mogelijk resultaat voor u te behalen. Hoe eerder u de zaak onderbrengt hoe eerder u kans van slagen heeft om de vordering te incasseren en hoe langer u wacht des te groter is de kans dat u niets ontvangt. Ook regelen wij voor u een conservatoir (bewarend) beslag indien het belang van de zaak dusdanig is dat niet langer gewacht kan worden om uw vordering- op voorhand – in elk geval trachten te verzekeren.