Incasso

Voor een gezonden financiƫle bedrijfsvoering is een consequent debiteuren en incassobeleid uitermate belangrijk. Ongetwijfeld is het u bekend dat de uitvoering daarvan veel van uw kostbare tijd in beslag neemt.

Wij verzorgen het gehele traject van een sommatie / ingebrekestelling tot het opstarten en voeren van een procedure om een veroordelend vonnis te kunnen verkrijgen. Uiteraard dragen wij ook zorg voor de executie van een gewezen vonnis.

 

Huurincasso

In de regel weet u binnen vier weken waar u aan toe bent. Er volgt betaling van uw vordering, inclusief de gemaakte (proces) kosten, of er wordt overgegaan tot ontruiming. Daarna trachten wij de vordering nog geldelijk uit te winnen.